เกี่ยวกับบริษัทแคลเซิร์ฟ


ประวัติ

ก่อตั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศฺ. 2545

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องทดสอบมากกว่า 10 ปี โดยแรกเริ่มบริษัทได้เปิดสำนักงานในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อจำหน่ายและให้บริการเครื่องทดสอบหลากหลายประเภทสำหรับงานควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานการศึกษา และงานวิเคราะห์ทางว้สดุ

ด้วยความหมายของชื่อบริษัทฯซึ่งหมายถึง การสอบเทียบและการให้บริการ เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ใช้เครื่องของบริษัทคู่แข่ง และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯได้เปิดเวปไซต์ Service-Testing.com เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการให้บริการเครื่องทดสอบทุกประเภทและทุกยี่ห้อ โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ให้บริการ ซ่อม ปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบยี่ห้อต่างๆมากกว่า 300 เครื่อง

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายแห่งปีจาก Tinius Olsen ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าซึ่งเป็นที่รู้จักไว้วางใจในสินค้าและบริการมากกว่า 2,000 บริษัท และบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อพิสูจน์ว่า เราคือคำตอบของคุณสำหรับทุกเรื่องเครื่องทดสอบ

ทีมงานแคลเซิร์ฟ

ณัฐวุฒิ แสวงศิริผล

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ที่ปรึกษาฝ่ายบริการอาวุโส - งานสอบเทียบ อบรมและซอฟท์แวร์

วศบ. เครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: 08-1899-5857 : nutthawuts


อรรถกร ปาณชู

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ / ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย

วทบ. ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

: 08-1910-1813


อภินันท์ เชตะวัน

ผู้จัดการฝ่ายบริการ / ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กรด้านระบบคุณภาพ

วศบ. ไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

: 08-6500-0217


บุญสม ปิ่นตัน

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและบริการ - งานอบรมและซอฟท์แวร์

วศบ. ไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

: 08-1916-1684


ศุภชัย จันทร์สว่าง

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริการ - งานซ่อม อบรมและซอฟท์แวร์์

วศบ. ไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

: 08-1921-3186


ณัฐพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริการ - งานซ่อมและปรับปรุงประสิทธิภาพ

วศบ. ไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

: 08-3702-7771


ปัญญา อู่ธนทรัพย์

วิศวกรฝ่ายบริการ - งานซ่อม สอบเทียบและบำรุงรักษา

วศบ. ไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

: 08-3929-0072


กรกช ทาสิงห์ทอง

วิศวกรฝ่ายบริการ - งานซ่อม สอบเทียบและบำรุงรักษา

วศบ. แมคคาทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

: 09-8287-3566


ภานุพงศ์ ม่วงรื่น

วิศวกรฝ่ายบริการ - งานซ่อม สอบเทียบและบำรุงรักษา

วศบ. แมคคาทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

: 08-2978-0870


ใจนวล สำเภาเงิน

หัวหน้าฝ่ายธุรการ - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

: 08-6600-7142


ศิรินทร วนาประเสริฐศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ประสานงานทั่วไป

: 08-6600-7142


พัชริดา พรหมเมตตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ - บัญชี

: 08-6600-7142

เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อจำหน่ายและให้บริการเครื่องทดสอบหลากหลายประเภทสำหรับงานควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานการศึกษา และงานวิเคราะห์ทางวัสดุ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงไว้วางใจในสินค้าและบริการมากกว่า 2,000 บริษัท และบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อพิสูจน์ว่า เราคือคำตอบของคุณสำหรับทุกเรื่องเครื่องทดสอบ

บริษัทพันธมิตร

บริษัท ซายลูชั่น จำกัด
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด
เครื่องผสมพลาสติกและยางแบบต่างๆ Internal Mixer, Intermesh Mixer, Two Rolls Mill, Extruder, Compression Molding Machine, Colloid Mill

เวปไซต์ผู้ผลิต

Tinius Olsen
เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก, เครื่องทดสอบการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน, เครื่องทดสอบแรงบิดสำหรับโลหะ, เครื่องทดสอบโลหะแผ่น Modul R, เครื่องทดสอบการพับงอแบบ MIT Folding, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องทดสอบวัสดุทางงานโยธา

Indentec
เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Brinell, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Universal, เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา, แผ่นความแข็งมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ

T-Machine
ตู้ทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนแบบ Salt Spray, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ทดสอบการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน Thermal Shock, ตู้จำลองสภาวะอากาศ Weather Meter, ตู้จำลองสภาวะฝน, ตู้จำลองสภาวะฝุ่น

Tribotechnic
เครื่องทดสอบการทนต่อการขีดข่วน, เครื่องทดสอบการทนต่อการสึกหรอและเสียดทาน, เครื่องวัดความหนาของผิวชุบ, เครื่องทดสอบการยึดติดของผิว

TABER Industries
เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ TABER, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูตามแนวตรง, เครื่องทดสอบความทนต่อรอยขีดข่วนแบบ Multi Fingers, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบเปลี่ยนหัวได้, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูของผ้าและหนัง, เครื่องทดสอบ TABER Stiffness

IDM Instruments
เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน COF, เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับพลาสติกฟิล์ม, เครื่องทดสอบแรงกดโฟม, เครื่องทดสอบความทนต่อการรับแรงของโฟม, เครื่องวัดความพรุนของโฟม, เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของโฟม, เครื่องผนึกพลาสติกด้วยความร้อน, เครื่องทดสอบแรงยึดติดที่ถูกผนึกด้วยความร้อน, เครื่องผสมโฟม, เครื่องวัดความหนาโฟม

ComeTech
เครื่องทดสอบแรงดันทะลุสำหรับกระดาษ, เครื่องทดสอบการรับแรงกดของกล่องกระดาษ, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ DIN, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ ARKON, เครื่องตัดสำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน, เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติกและยางด้วยความร้อน, เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบ Drop Test, เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของยาง Rebound, เครื่องพันรอบเส้นด้าย, เครื่องทดสอบการซึมของน้ำผ่านเส้นใย, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูสำหรับผ้าย้อม, เครื่องทดสอบการกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์, เครื่องทดสอบการฉีกขาดแบบ Elmendorf, ตู้เทียบสี, เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน, เครื่องทดสอบความแข็งของพื้นผิวด้วยดินสอ, เครื่องทดสอบความทนต่อการกระแทกแบบ Dupont, ตู้อบ, ตู้เร่งการเสื่อมสภาพของชิ้นงานยาง, ตู้เร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพสี

Alfa Mirage
เครื่องวัดความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ

Teclock
เครื่องวัดความแข็งของยางและพลาสติก IRHD, Shore

King Design
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน, เครื่องจำลองสภาวะการสั่น, เครื่องทดสอบการกระแทกโดยฉับพลัน

Paint Test Equipment
เครื่องวัดความหนาของสีและผิวชุบ, ชุดตรวจสอบสีและผิวชุบ, เครื่องวัดความเงาวาวของสีและผิวชุบ, มีดทดสอบการยึดเกาะของสีและผิวชุบ

Danilee Co.
เครื่องทดสอบการทนต่อการขัดถูแบบ Sutherland

FTT
เครื่องทดสอบการลามไฟแบบ UL, FMVSS เครื่องวัดดัชนีออกซิเจนในการเผาไหม้

EPG Systems
ชุดแปรผลการเจาะแทงพืชของแมลง

ARS
ชุดทดสอบการดึงดูดต่อกลิ่นของแมลง

EEL
เครื่องทดสอบการผ่านของแสง, เครื่องทดสอบความขุ่นของผลิตภัณฑ์

แผนที่

ติดต่อบริษัทฯ

 • โทรศัพท์:
  0-2965-2090-2
 • โทรสาร:
  0-2965-2093
 • มือถือ:
  08-6600-7142
 • อีเมล:
  center@calservethailand.com
 • ที่อยู่:
  219/41 หมู่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี 11000
 • Facebook:
  Facebook.com/CalserveThailand
 • Google+:
  Google.com/+CalserveThailand
 • YouTube:
  Youtube.com/CalserveThailand

 • ฝ่ายขาย:
  ณัฐวุฒิ แสวงศิริผล
  มือถือ 08-1899-5857
  อรรถกร ปาณชู
  มือถือ 08-1910-1813
  บุญสม ปิ่นตัน
  มือถือ 08-1916-1684

 • ฝ่ายบริการ:
  อภินันท์ เชตะวัน
  มือถือ 08-6500-0217
  ศุภชัย จันทร์สว่าง
  มือถือ 08-1921-3186
  ณัฐพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์
  มือถือ 08-3702-7771