สิ่งที่ถูกนึกถึงเป็นลำดับแรกสำหรับการตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบในอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก, การฉีดพลาสติก และการผลิตเม็ดพลาสติก คือ เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก หรือ “Melt Indexer” ซึ่งรู้จักกันอย่างกว้างขวางในการหาค่าอัตราการหลอมไหล หรือ melt flow rate หรือ MFR ของเม็ดพลาสติก เพื่อควบคุมการผลิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือใช้สำหรับตรวจสอบวัสดุก่อนและหลังการผลิต เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกประกอบด้วย กระบอกความร้อนและลูกสูบ ก้อนน้ำหนักจะกดลงบนลูกสูบเพื่อให้ชิ้นงานที่ถูกหลอมไหลผ่านช่องซึ่งถูกกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์ตามมาตรฐาน เมื่อคำนวณปริมาณมวล ที่ไหลออกภายในระยะเวลา 10 นาทีในหน่วยกรัม จะได้ค่าอัตราการหลอมไหล หรือ MFR ในหน่วย g/10 min (ค่านี้ยังถูกเรียกว่า MI หรือ MFI) นอกจากนี้บางเครื่องยังสามารถหาค่า shear rate, shear stress และ viscosity ในหน่วย centipoise ได้อีกด้วย
 • เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก Melt Flow Indexer

  รุ่น: MP1200 วิธีการทดสอบ A
  การควบคุมใหม่แบบสัมผัส ทำให้ครอบคลุมการทดสอบตามความต้องการทั้งหมด

  ตัวทำความร้อน 3 ส่วนและแยกส่วนการควบคุมทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส

  สามารถเชื่อมต่อกับ USB เพื่อนำข้อมูลไปใช้กับคอมพิวเตอร์ และเชื่อมกับซอฟท์แวร์

  ผลิตตามมาตรฐาน ASTM 1238, D3364, ISO 1133, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  เพิ่มเติม...

 • อุปกรณ์ - ตัววัดระยะอัตโนมัติ

  รุ่น: PPDT600
  ใช้ทดสอบตามวิธีการทดสอบ B และ C (ASTM D1238) หรือใช้หาปริมาตรการไหล (MVR) และการคำนวณหาค่าความหนาแน่น

  ใช้ลดความผิดพลาดจากการทำงานของผู้ใช้ และเพิ่มความถูกต้องและความแน่นอนของค่าที่ได้จากการวัด

 • อุปกรณ์ - ตัวตัดชิ้นงานอัตโนมัติ

  รุ่น: Auto Cut
  ทำงานอัตโนมัติตามระยะเวลาหรือระยะที่กำหนดไว้

  ใช้งานได้ดีกับพลาสติกประเภท PP, HDPE และ LDPE

 • อุปกรณ์ - ชุดมอเตอร์รองรับก้อนน้ำหนัก

  Model: MWLD
  สามารถให้น้ำหนักอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด

  รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 25 กิโลกรัม

 • อุปกรณ์ - ชุดดันชิ้นงานและทำความสะอาดอัตโนมัติ

  รุ่น: Auto Purge&Clean
  มีทั้งเฉพาะชุดดันชิ้นงาน และชุดดันชิ้นงานพร้อมชุดทำความสะอาด

  ใช้สำหรับดันชิ้นงานหลังจากใส่และสิ้นสุดการทดสอบโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใช้แรงงานคน

  สามารถดึงลูกสูบออกและทำความสะอาดกระบอกสูบหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบโดยอัตโนมัติ

 • อุปกรณ์ - ชุดทดสอบ Flow Rate Ratio

  รุ่น: FRR
  ใช้สำหรับหาอัตราการไหลโดยใช้ก้อนน้ำหนัก 2 ถึง 3 ก้อนในการใส่ชิ้นงานเพียงครั้งเดียว

  ใช้ทดสอบตามวิธีการทดสอบ D (ASTM D1238)

เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อจำหน่ายและให้บริการเครื่องทดสอบหลากหลายประเภทสำหรับงานควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานการศึกษา และงานวิเคราะห์ทางวัสดุ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงไว้วางใจในสินค้าและบริการมากกว่า 2,000 บริษัท และบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อพิสูจน์ว่า เราคือคำตอบของคุณสำหรับทุกเรื่องเครื่องทดสอบ

บริษัทพันธมิตร

บริษัท ซายลูชั่น จำกัด
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด
เครื่องผสมพลาสติกและยางแบบต่างๆ Internal Mixer, Intermesh Mixer, Two Rolls Mill, Extruder, Compression Molding Machine, Colloid Mill

เวปไซต์ผู้ผลิต

Tinius Olsen
เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก, เครื่องทดสอบการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน, เครื่องทดสอบแรงบิดสำหรับโลหะ, เครื่องทดสอบโลหะแผ่น Modul R, เครื่องทดสอบการพับงอแบบ MIT Folding, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องทดสอบวัสดุทางงานโยธา

Indentec
เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Brinell, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Universal, เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา, แผ่นความแข็งมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ

T-Machine
ตู้ทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนแบบ Salt Spray, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ทดสอบการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน Thermal Shock, ตู้จำลองสภาวะอากาศ Weather Meter, ตู้จำลองสภาวะฝน, ตู้จำลองสภาวะฝุ่น

Tribotechnic
เครื่องทดสอบการทนต่อการขีดข่วน, เครื่องทดสอบการทนต่อการสึกหรอและเสียดทาน, เครื่องวัดความหนาของผิวชุบ, เครื่องทดสอบการยึดติดของผิว

TABER Industries
เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ TABER, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูตามแนวตรง, เครื่องทดสอบความทนต่อรอยขีดข่วนแบบ Multi Fingers, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบเปลี่ยนหัวได้, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูของผ้าและหนัง, เครื่องทดสอบ TABER Stiffness

IDM Instruments
เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน COF, เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับพลาสติกฟิล์ม, เครื่องทดสอบแรงกดโฟม, เครื่องทดสอบความทนต่อการรับแรงของโฟม, เครื่องวัดความพรุนของโฟม, เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของโฟม, เครื่องผนึกพลาสติกด้วยความร้อน, เครื่องทดสอบแรงยึดติดที่ถูกผนึกด้วยความร้อน, เครื่องผสมโฟม, เครื่องวัดความหนาโฟม

ComeTech
เครื่องทดสอบแรงดันทะลุสำหรับกระดาษ, เครื่องทดสอบการรับแรงกดของกล่องกระดาษ, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ DIN, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ ARKON, เครื่องตัดสำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน, เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติกและยางด้วยความร้อน, เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบ Drop Test, เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของยาง Rebound, เครื่องพันรอบเส้นด้าย, เครื่องทดสอบการซึมของน้ำผ่านเส้นใย, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูสำหรับผ้าย้อม, เครื่องทดสอบการกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์, เครื่องทดสอบการฉีกขาดแบบ Elmendorf, ตู้เทียบสี, เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน, เครื่องทดสอบความแข็งของพื้นผิวด้วยดินสอ, เครื่องทดสอบความทนต่อการกระแทกแบบ Dupont, ตู้อบ, ตู้เร่งการเสื่อมสภาพของชิ้นงานยาง, ตู้เร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพสี

Alfa Mirage
เครื่องวัดความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ

Teclock
เครื่องวัดความแข็งของยางและพลาสติก IRHD, Shore

King Design
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน, เครื่องจำลองสภาวะการสั่น, เครื่องทดสอบการกระแทกโดยฉับพลัน

Paint Test Equipment
เครื่องวัดความหนาของสีและผิวชุบ, ชุดตรวจสอบสีและผิวชุบ, เครื่องวัดความเงาวาวของสีและผิวชุบ, มีดทดสอบการยึดเกาะของสีและผิวชุบ

Danilee Co.
เครื่องทดสอบการทนต่อการขัดถูแบบ Sutherland

FTT
เครื่องทดสอบการลามไฟแบบ UL, FMVSS, เครื่องวัดดัชนีออกซิเจนในการเผาไหม้

EPG Systems
ชุดแปรผลการเจาะแทงพืชของแมลง

ARS
ชุดทดสอบการดึงดูดต่อกลิ่นของแมลง

EEL
เครื่องทดสอบการผ่านของแสง, เครื่องทดสอบความขุ่นของผลิตภัณฑ์

แผนที่

ติดต่อบริษัทฯ

 • โทรศัพท์:
  0-2965-2090-2
 • โทรสาร:
  0-2965-2093
 • มือถือ:
  08-6600-7142
 • อีเมล:
  center@calservethailand.com
 • ที่อยู่:
  219/41 หมู่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี 11000
 • Facebook:
  Facebook.com/CalserveThailand
 • Google+:
  Google.com/+CalserveThailand
 • YouTube:
  Youtube.com/CalserveThailand

 • ฝ่ายขาย:
  ณัฐวุฒิ แสวงศิริผล
  มือถือ 08-1899-5857
  อรรถกร ปาณชู
  มือถือ 08-1910-1813
  บุญสม ปิ่นตัน
  มือถือ 08-1916-1684

 • ฝ่ายบริการ:
  อภินันท์ เชตะวัน
  มือถือ 08-6500-0217
  ศุภชัย จันทร์สว่าง
  มือถือ 08-1921-3186
  ณัฐพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์
  มือถือ 08-3702-7771