ห้องปฏิบัติการทดสอบ

บริษัทให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์มากมายโดยวิธีการทดสอบอันหลายหลายด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพ ได้แก่ เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด ยี่ห้อ Tinius Olsen (ประเทศอังกฤษ), เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell ยี่ห้อ Indentec (ประเทศอังกฤษ), เครื่องทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนแบบ Salt Spray ยี่ห้อ Suga-Test (ประเทศญี่ปุ่น), เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก ยี่ห้อ Tinius Olsen (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งบริษัทจะออกใบรับรองพร้อมรายงานการทดสอบเพื่อเป็นการยืนยันผล


การทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนแบบ Salt Spray

Salt Spray Test

การทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนแบบ Salt Spray เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานและใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อตรวจสอบการทนต่อการเกิดสนิม ในวัสดุและพื้นผิว โดยส่วนใหญ่วัสดุที่นำมาทดสอบจะเป็นโลหะ รวมถึงพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

มาตรฐานการทดสอบ:

 • ASTM B117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
 • JIS Z2371 Methods of Neutral Salt Spray Testing
 • ISO 3768 Methods of Neutral Salt Spray Testing (NSS Test)
 • ISO 9227 Corrosion Tests in Artificial Atmospheres - Salt Spray Tests

การทดสอบแรงดึงและแรงกด

Tension and Compression Test

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดสอบวัสดุได้หลายประเภทโดยไม่จำกัดวิธีการทดสอบ ได้แก่ พลาสติก, ฟิล์ม, กระดาษ, หีบห่อ, วัสดุใช้กรอง, กาว, แผ่นฟอยล์, อาหาร, ของเล่น, อุปกรณ์ทางการแพทย์, และชิ้นส่วนต่างๆ สามารถทดสอบได้ทั้งการดึง, การกด, การดัด, การเฉือน และการลอก ซึ่งมีมาตรฐานการทดสอบมากมายที่ใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องมือในการทดสอบ

มาตรฐานการทดสอบ:

 • ASTM D882 Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting
 • ASTM F88 Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
 • ASTM D897 Standard Test Method for Tensile Properties of Adhesive Bonds
 • ASTM D1894 Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and Sheeting
 • ASTM D790 Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
 • BS EN 1465 Determination of tensile lap-shear strength of bonded assemblies
 • ASTM D642 Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads
 • และอีกมากมาย...

การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell

Rockwell Hardness Test

การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell นิยมใช้ทดสอบโลหะและพื้นผิววัสดุต่างๆ มีหลักการในการวัดความลึกของรอยกดซึ่งเกิดจากการให้แรงกด สามารถใช้หัวกดได้หลายแบบ: หัวกดแบบเพชรสำหรับวัสดุแข็ง หรือหัวกดแบบกลมเส้มผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1/16” ถึง 1/2” สำหรับวัสดุอ่อน

มาตรฐานการทดสอบ:

 • ASTM E18 Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials
 • ISO 6508 Metallic materials - Rockwell Hardness Test

การทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก

Plastic Melt Flow Rate

เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกถูกใช้กันมาอย่างยาวนานเพื่อหาค่าอัตราการหลอมไหล หรือ อัตรามวลไหล (MFR) ของเม็ดพลาสติก และพลาสติกผสม เนื่องด้วยความสำคัญของกระบวนการผลิตพลาสติกและการจัดการอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบในทุกล็อตของการผลิต

มาตรฐานการทดสอบ:

 • ASTM D1238 Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer
 • ISO 1133 Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer

เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อจำหน่ายและให้บริการเครื่องทดสอบหลากหลายประเภทสำหรับงานควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานการศึกษา และงานวิเคราะห์ทางวัสดุ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงไว้วางใจในสินค้าและบริการมากกว่า 2,000 บริษัท และบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อพิสูจน์ว่า เราคือคำตอบของคุณสำหรับทุกเรื่องเครื่องทดสอบ

บริษัทพันธมิตร

บริษัท ซายลูชั่น จำกัด
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด
เครื่องผสมพลาสติกและยางแบบต่างๆ Internal Mixer, Intermesh Mixer, Two Rolls Mill, Extruder, Compression Molding Machine, Colloid Mill

เวปไซต์ผู้ผลิต

Tinius Olsen
เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก, เครื่องทดสอบการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน, เครื่องทดสอบแรงบิดสำหรับโลหะ, เครื่องทดสอบโลหะแผ่น Modul R, เครื่องทดสอบการพับงอแบบ MIT Folding, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องทดสอบวัสดุทางงานโยธา

Indentec
เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Brinell, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers, เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Universal, เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา, แผ่นความแข็งมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ

T-Machine
ตู้ทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนแบบ Salt Spray, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ทดสอบการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน Thermal Shock, ตู้จำลองสภาวะอากาศ Weather Meter, ตู้จำลองสภาวะฝน, ตู้จำลองสภาวะฝุ่น

Tribotechnic
เครื่องทดสอบการทนต่อการขีดข่วน, เครื่องทดสอบการทนต่อการสึกหรอและเสียดทาน, เครื่องวัดความหนาของผิวชุบ, เครื่องทดสอบการยึดติดของผิว

TABER Industries
เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ TABER, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูตามแนวตรง, เครื่องทดสอบความทนต่อรอยขีดข่วนแบบ Multi Fingers, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบเปลี่ยนหัวได้, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูของผ้าและหนัง, เครื่องทดสอบ TABER Stiffness

IDM Instruments
เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน COF, เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับพลาสติกฟิล์ม, เครื่องทดสอบแรงกดโฟม, เครื่องทดสอบความทนต่อการรับแรงของโฟม, เครื่องวัดความพรุนของโฟม, เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของโฟม, เครื่องผนึกพลาสติกด้วยความร้อน, เครื่องทดสอบแรงยึดติดที่ถูกผนึกด้วยความร้อน, เครื่องผสมโฟม, เครื่องวัดความหนาโฟม

ComeTech
เครื่องทดสอบแรงดันทะลุสำหรับกระดาษ, เครื่องทดสอบการรับแรงกดของกล่องกระดาษ, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ DIN, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูแบบ ARKON, เครื่องตัดสำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน, เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติกและยางด้วยความร้อน, เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบ Drop Test, เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของยาง Rebound, เครื่องพันรอบเส้นด้าย, เครื่องทดสอบการซึมของน้ำผ่านเส้นใย, เครื่องทดสอบความทนต่อการขัดถูสำหรับผ้าย้อม, เครื่องทดสอบการกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์, เครื่องทดสอบการฉีกขาดแบบ Elmendorf, ตู้เทียบสี, เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน, เครื่องทดสอบความแข็งของพื้นผิวด้วยดินสอ, เครื่องทดสอบความทนต่อการกระแทกแบบ Dupont, ตู้อบ, ตู้เร่งการเสื่อมสภาพของชิ้นงานยาง, ตู้เร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพสี

Alfa Mirage
เครื่องวัดความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ

Teclock
เครื่องวัดความแข็งของยางและพลาสติก IRHD, Shore

King Design
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน, เครื่องจำลองสภาวะการสั่น, เครื่องทดสอบการกระแทกโดยฉับพลัน

Paint Test Equipment
เครื่องวัดความหนาของสีและผิวชุบ, ชุดตรวจสอบสีและผิวชุบ, เครื่องวัดความเงาวาวของสีและผิวชุบ, มีดทดสอบการยึดเกาะของสีและผิวชุบ

Danilee Co.
เครื่องทดสอบการทนต่อการขัดถูแบบ Sutherland

FTT
เครื่องทดสอบการลามไฟแบบ UL, FMVSS, เครื่องวัดดัชนีออกซิเจนในการเผาไหม้

EPG Systems
ชุดแปรผลการเจาะแทงพืชของแมลง

ARS
ชุดทดสอบการดึงดูดต่อกลิ่นของแมลง

EEL
เครื่องทดสอบการผ่านของแสง, เครื่องทดสอบความขุ่นของผลิตภัณฑ์

แผนที่

ติดต่อบริษัทฯ

 • โทรศัพท์:
  0-2965-2090-2
 • โทรสาร:
  0-2965-2093
 • มือถือ:
  08-6600-7142
 • อีเมล:
  center@calservethailand.com
 • ที่อยู่:
  219/41 หมู่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี 11000
 • Facebook:
  Facebook.com/CalserveThailand
 • Google+:
  Google.com/+CalserveThailand
 • YouTube:
  Youtube.com/CalserveThailand

 • ฝ่ายขาย:
  ณัฐวุฒิ แสวงศิริผล
  มือถือ 08-1899-5857
  อรรถกร ปาณชู
  มือถือ 08-1910-1813
  บุญสม ปิ่นตัน
  มือถือ 08-1916-1684

 • ฝ่ายบริการ:
  อภินันท์ เชตะวัน
  มือถือ 08-6500-0217
  ศุภชัย จันทร์สว่าง
  มือถือ 08-1921-3186
  ณัฐพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์
  มือถือ 08-3702-7771